Sharing is caring!

Collaborative economy osiągnęła skalę globalną w bardzo krótkim czasie z powodów wymienionych w poprzednim artykule. Warte podkreślenia są również korzyści jakie generują firmy w ekonomii współpracy. W badaniu na temat ekonomii współpracy przeprowadzonym w Polsce w 2016 roku (próba n = 1517 osób odzwierciedlających populację polskich internautów pod względem: wieku, miejsca zamieszania oraz płci), respondenci wskazali następujące korzyści (możliwość wielokrotnego wyboru):

 • oszczędność pieniędzy – 79%
 • lepsze wykorzystanie rzeczy – 69%
 • możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy – 68%
 • możliwość spróbowania nowych rzeczy – 66%
 • chęć pomocy innym – 62%
 • poczucie bycia świadomym konsumentem – 61%
 • więcej możliwości – 61%
 • jest dobre dla środowiska – 60%
 • poczucie bycia wartościowym członkiem społeczności – 54%
 • poznawanie nowych ludzi – 53%
 • poczucie bycia częścią większego ruchu – 46%

W badaniu przeprowadzonym przez agencję Havas w 2014 roku w 29 krajach (w tym 502 osoby z Polski) wyróżniono listę korzyści w stosunku do ekonomii współpracy jakie wskazali konsumenci (możliwość zaznaczenia tylko jednej odpowiedzi):

 • oszczędność pieniędzy – 32%,
 • poczucie bycia aktywnym i użytecznym – 13%,
 • ograniczenie emisji CO2  – 13%,
 • udział w szerszym ruchu sprzeciwu wobec nadmiernej konsumpcji – 10%,
 • wspieranie osób i/lub małych niezależnych firm – 9%,
 • doświadczenie czegoś interesującego/zrobienie czegoś czego większość ludzi jeszcze nie spróbowała – 8%,
 • możliwość poznania nowych ludzi – 6%.

Z punktu widzenia jednostek indywidualnych korzyści możemy podzielić na: ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Warto jednak dodać, iż dzięki bardziej efektywnej konsumpcji oraz lepszemu wykorzystaniu obecnych zasobów osoby korzystające z ekonomii współpracy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju całego świata – mniejsze zużycie energii przedkłada się bezpośrednio na ochronę środowiska naturalnego.

Ekonomia współpracy w niektórych swoich obszarach budzi kontrowersje, a w branży taksówkarskiej jest nawet przedmiotem protestów. Niewątpliwie niższe koszty świadczenia usług oraz dostępu do dóbr powodują, iż przedstawiciele starych firm (np. korporacje taksówkarskie) dostrzegają zagrożenie dla swojej egzystencji. Zagadnienie wpływu ekonomii współpracy na tradycyjną gospodarkę nie zostało jeszcze szczegółowo zbadane. W kolejnych artykułach przeprowadzę analizę wpływu ekonomii współpracy na dotychczasowe rozwiązania. Korporacje taksówkarskiej zarzucają firmom takim jak: Uber, Wunder, Heetch, Lyft, Gett i wielu innym, że odbierają im klientów w nieuczciwy sposób oferując wysoko konkurencyjne stawki za przejazd. Wydaje się, że istnieje obecnie potrzeba zbadania tego zjawiska, na ile jest to nie uczciwa konkurencja, a na ile innowacja, która w sposób bardziej efektywny wykorzystuje dostępne zasoby do tej pory niewykorzystane w gospodarce.

Innowacje jakie wprowadza ekonomia współpracy dotyczą większości gałęzi gospodarki. Oczywiście istnieją pewne różnice w stopniu rozwoju poszczególnych obszarów, ale nie zmienia to faktu, iż ekonomia współpracy jest obecna w niemal każdej dziedzinie życia gospodarczego. Najbardziej kompleksowy podział obszarów ekonomii współpracy przedstawił J. Owyang w swoim plastrze miodu przygotowanym prze firmę Crowd Comapnies. Wyróżnia on następujące obszary ekonomii współpracy: edukacja, finanse, dobra, żywność, nieruchomości, transport, usługi, media, logistyka, korporacje, zdrowie, usługi komunalne. Wewnątrz każdego obszaru istnieje jeszcze bardziej szczegółowy podział na charakter świadczenia, np. B2B, B2C, P2P.

Powyższy plater miodu przedstawia najbardziej kompleksowe ujęcie w modelu ekonomii współpracy w skali globalnej podczas jego tworzenia wykorzystano bazę ponad 9000 firm ekonomii współpracy z całego świata.

Oto lista obszarów, które dostępne są obecnie w Polsce:

 • TRANSPORT – współużytkowanie samochodów w miastach (np. Uber, Wunder, ),
 • TRANSPORT – współużytkowanie rowerów miejskich (np. Next Bike, Veturillo),
 • TRANSPORT – wspólne przejazdy prywatnym samochodem pomiędzy miastami  – (np. BlaBlaCar, jadezabiore.pl),
 • NOCLEGI – udostępnianie prywatnego mieszkania lub pokoju na wynajem krótkoterminowy – (np. Airbnb, Couchsurfing),
 • EDUKACJA – kursy i szkolenia online (np. Khan Academy, Coursera, Udemy),
 • USŁUGI – świadczenie usług przez prywatne osoby – nie tablice ogłoszeń, nie portale oceniające specjalistów (np. TakeTask.pl, Freelancer.com),
 • NIERUCHOMOŚCI – biura wspólnej pracy – coworkingowe (np. Business Link, mymeetingrooms),
 • FINANSE – współfinansowanie projektów  i pożyczki od osób prywatnych (np. Kickstarter, PolakPotrafi.pl, Kokos.pl),
 • ŻYWNOŚĆ – sprzedaż produktów spożywczych bezpośrednio od rolników (np. RanoZebrano.pl, LokalnyRolnik.p, kooperatywy spożywcze),
 • ROZRYWKA – streaming video oraz muzyki (np. Spotify, WIMP, Deezer, Netflix),
 • MEDIA – media społecznościowe (np. Facebook, Youtube, Instagram),
 • DOBRA – sprzedaż i wymiana przedmiotów (np. Gumtree, Allegro, Olx).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment