How to prepare a pitch deck?

Many people come to me with proposals of interesting investment projects, some of them, however, are presented in an inaccessible form, so there is a risk that they will not be properly received. From the investor’s point of view, time matters, so if the information provided in the presentation is not precise enough, the chance…

Jak przygotować prezentację inwestorską?

Wiele osób zgłasza się do mnie z propozycjami ciekawych projektów inwestycyjnych, część z nich jest jednak przedstawiana w mało przystępnej formie przez co istnieje ryzyko, że nie zostaną prawidłowo odebrane. Z punktu widzenia inwestora liczy się czas, jeżeli informacje przekazywane w prezentacji inwestorskiej są mało precyzyjne to drastycznie spada szansa mojego zainteresowania się Twoim projektem.…