Sharing is caring!

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (Ulga BiR) to mechanizm wsparcia przedsiębiorców który funkcjonuje w światowej gospodarce już od wielu lat i obecnie większość krajów rozwiniętych posiada takie rozwiązanie.

Jak jest w Polsce?

Polska Ulga BiR działa od 2016 roku, jednak dopiero od 2018 roku stała się naprawdę atrakcyjna. Wprowadzono wtedy dwie rzeczy – poszerzeno wachlarz kosztów kwalifikowanych oraz zwiększono progi procentowe możliwe do dodatkowego odliczenia. Realne korzyści przedsiębiorstw wzrosły do 19% kosztów kwalifikowanych.

Od 2018 roku wszyscy polscy przedsiębiorcy mogą odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych związanych z działaniami BiR (150% jeśli posiadają status Centrum Badawczo Rozwojowego) od podstawy opodatkowania. Nie ma ograniczeń ze względu na wielkość czy czas działalności przedsiębiorstwa.

Wprowadzono również bardzo przyjazne rozwiązanie dla nowopowstałych podmiotów / startupów, a mianowicie w pierwszych dwóch latach funkcjonowania firmy można uzyskać zwrot gotówkowy wydatków kwalifikowanych, które nie mogły zostać objęte ulgą ze względu na brak lub zbyt niski dochód.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działania BiR to prace twórcze, które obejmują badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz tworzenia nowych zastosowań. W praktyce są to najczęściej prace nad nowymi produktami, znaczne usprawnienie istniejących produktów lub usług, bądź też usprawnienia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach.

Koszty, które są kwalifikowane jako badawczo-rozwojowe to: 

 

Wszystkie wymienione koszty związane z działaniami BiR mogą być zaliczone do Ulgi i realnie można zaoszczędzić 19% ich sumy.

Dla przykładu:

Przedsiębiorstwo InnoX tworzy nowy produkt, który odznacza się innowacyjnością w stosunku do produktów do tej pory oferowanych przez tę firmę. Pracownicy tworzą koncepcję na podstawie analizy rynku oraz opinii klientów. Produkt zostaje zaprojektowany, a następnie powstaje prototyp. Po stworzeniu parunastu prototypów, licznych próbach i testach powstaje gotowy do sprzedaży produkt. Wszystkie koszty kwalifikowane związane z rozwojem produktu zaliczamy do kosztów Ulgi BiR:

– płace i składki pracowników:

2 inżynierów x 6 miesięcy (prace koncepcyjne, projektowanie): 48.000 PLN
2 informatyków x 6 miesięcy (oprogramowanie i testy): 100.000 PLN
2 technologów x 6 miesięcy (tworzenie prototypów, testy): 72.000 PLN
4 techników produkcji x 2 miesiące (testy produkcyjne): 28.000 PLN

– Zakup materiałów i surowców:

Materiały potrzebne do stworzenia prototypów oraz serii próbnych: 15.000
PLN

– Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze:

Ekspertyza z laboratorium dotycząca standardów bezpieczeństwa: 6.000
PLN

– Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
Amortyzacja maszyn produkcyjnych z okresu testowania produktu AB: 2000 PLN

Suma kosztów kwalifikowanych: 271.000PLN
Oszczędność na podatku dochodowym: 271.000PLN x 19%= 51.490 PLN

 

 

Jak to zrobić?

Rozpoczynamy od właściwej identyfikacji działań BiR. Definicje takiej działalności są jasne i znane jednak w praktyce rozgraniczenie działań rozwojowych od pozostałych w przedsiębiorstwie może nastręczać wielu problemów. Należy pamiętać, o tym że jako działania rozwojowe powinniśmy definiować wyłącznie te działania, które związane są z wyzwaniem technologicznym, pokonaniem pewnych trudności i pozyskaniem nowej wiedzy. Działania BiR powinno się opisywać pokazując jak najwyraźniej takie aspekty jak: nowatorstwo, charakter twórcze, wyzwania technologiczne, systematyczność działań.

Kolejny ważny krok to odpowiednia kalkulacja kosztów. Należy pamiętać o tym, że koszty, które będziemy uwzględniać muszą być bezpośrednio związane ze zidentyfikowanymi działaniami BiR i mieć pewność, że nie były one wcześniej zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie. Ponadto powinny one być kosztami uzyskania przychodu (KUP) w danym roku podatkowym. Musimy również pamiętać o tym aby odpowiednio wyodrębnić te koszty w księgowości przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą CIT. 

Sumę poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych wpisujemy bezpośrednio do naszego zeznania CIT lub PIT w postaci specjalnego załącznika CIT BiR / PIT BR. Należny podatek zostaje automatycznie zmniejszony w naszym zeznaniu. Przedsiębiorca musi zachować odpowiedni opis działań BiR oraz ich kalkulację na wypadek ewentualnego postępowania sprawdzającego lub kontroli z urzędu skarbowego.

Czy poradzimy sobie sami?

Identyfikacja i wyodrębnienie takich działań i kosztów mogą być kłopotliwe dla przedsiębiorców nigdy wcześniej nie zajmujących się tymi zagadnieniami. Dlatego zdecydowanie warto pomyśleć o zaangażowaniu doświadczonego doradcy, który w zamian za prowizję od zaoszczędzonej sumy przeprowadzi przedsiębiorcę przez cały proces rozliczenia Ulgi BiR. Profesjonalny podmiot świadczący takie usługi pobiera wynagrodzenie wyłącznie wtedy, gdy doprowadzi do uzyskania przez przedsiębiorstwo realnych oszczędności.

 

Autorem artykułu jest Jakub Fiołna – Senior Consultant LEYTON Poland.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja firma może skorzystać z ulgi BiR lub czy Twoje działania mają znamiona działalności badawczo-rozwojowej skorzystaj z bezpłatnych konsultacji z ekspertem ds. finansowania rozwoju, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej.  

Umów się na bezpłatne konsultacje z Anetą Zgiep – Business Development Specialist:

Tel: ‭+48 888 288 332‬

Podając hasło: zgiep.com otrzymasz godzinne bezpłatne konsultacje video lub w siedzibie twojej firmy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment