Sharing is caring!

Jeżeli chociaż trochę interesujesz się innowacjami to najlepszą rzeczą jaką możesz dziś przeczytać jest Raport Fundacji Startup Poland – POLSKIE STARTUPY 2017! Dokładnie tydzień temu na Forum Ekonomicznym w Krynicy miał swoją premierę. Dzięki uprzejmości Julii Krysztofiak-Szopa – Prezes Startup Poland zamieszczam poniżej pełną treść jej wprowadzenia do raportu, który bardzo mi się spodobał i mam nadzieję, że przekona was do zapoznania się z jego pełną wersją:

Kto słowo startup zna tylko z mediów, często zakłada, że to modny anglicyzm określający dowolną nowo powstałą firmę. Ale nie każda nowa firma jest startupem. Startupy to takie przedsię- wzięcia, które mają potencjał bardzo szybkiego wzrostu: dzięki przewadze technologicznej lub niszy rynkowej, która nie została jeszcze odkryta i zagospodarowana. Startupy to firmy projektowane z myślą o osiągnięciu olbrzymiej skali w krótkim czasie. Zapewne do tych startupowych ambicji odwołują się porównania naszego kraju do startupowej dynamiki.

Kto jednak budował startup, ten wie, że sukcesy to tylko jedna strona startupowej monety. Stworzenie skalowalnej, szybko rosnącej organizacji to prawdziwy roller coaster pasji i porażek, ambicji i kompromisów. To dynamiczna gra o wysokie stawki (udany debiut giełdowy lub akwizycję przez giganta), obarczona sporym ryzykiem kompletnego niepowodzenia.

Tworzenie startupu niesie ze sobą ryzyko, ale jest to ryzyko warte podjęcia. Polska potrzebuje dziś startupów bardziej niż kiedykolwiek. Tylko one mają szansę szybko zmienić polską gospodarkę w taką, która konkuruje globalnie innowacyjno- ścią i kwalifikacjami kadr, a nie – jak dotychczas – niskimi kosztami pracy.

Dzisiejsze filary globalnej infrastruktury informacyjnej i handlowej – jak Amazon, Facebook, Google, Alibaba – jeszcze 20 lat temu albo były raczkującymi startupami, albo nie istniały wcale. Dziś Kalifornia ze swoją Doliną Krzemową, startupowym zagłębiem, jest szóstą gospodarką świata1 – tuż za Niemcami i przed Francją.

Co jednak z ogromnym ryzykiem porażki? Większość startupów przecież nie osiąga skali, a wiele upada, nim cokolwiek sprzeda. Ale już sam proces tworzenia startupu, niezależnie od wyniku finansowego, zwiększa poziom kompetencji biznesowych, technologicznych i menedżerskich tych, którzy go budują. Można go porównać do badań naukowych: większość eksperymentów w laboratoriach kończy się niepowodzeniem. Większość programów badawczych nie odkrywa leków na raka. Jednak nikt przy zdrowych zmysłach nie zrezygnuje z finansowania badań naukowych: bo sam proces eksperymentowania, o ile tylko nie jest wtórny, o tyle jest wartością samą w sobie i może przynieść korzystne, choć niezamierzone wyniki.

Startupy to również pewna postawa i kultura. Jej fundamentalne wartości to otwartość, współ- praca, ambicje, wzrost, ryzyko i poświęcenie. To właśnie ryzyko porażki, wpisane w naturę prowadzenia eksperymentów startupowych, sprawia, że wśród startupów najszybciej i najpeł- niej dojrzewa duch niezłomnej, odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

Filarem kultury startupów jest imperatyw pay it forward, czyli: spłacaj dług wdzięczności wobec tych, którzy ci pomogli, pomagając komuś innemu. To dzięki takiej postawie wyrastają kolejne pokolenia startupowców: starsi przedsiębiorcy, po osiągnięciu sukcesu, wspierają przedsięwzięcia tych młodszych i mniej doświadczonych, wchodzą w rolę mentorów i inwestorów. W Polsce jedna z silniejszych linii genealogicznych wywodzi się z Optimusa, dzięki któremu urósł jeden z pierwszych rodzimych portali, Onet. Założyciele Onetu stali się następnie inwestorami w dzisiejsze innowacyjne startupy i wspierają całe nowe pokolenie przedsiębiorców globalnego formatu, m.in. Estimote, UXPin czy Elmodis. Ponad dwie trzecie respondentów badania „Polskie Startupy 2017” wskazuje mentorów jako główne źródło wiedzy i motor rozwoju. I choć etos mentora coraz bardziej zanika w środowisku akademickim, to cieszy fakt, że wciąż jest kultywowany pośród innowacyjnych przedsiębiorców.

Wyzwanie, przed którym stoją dziś startupy w Polsce, to wciąż deficyt smart money, czyli kapitału inwestycyjnego, który idzie w parze z wiedzą ekspercką i międzynarodowymi relacjami biznesowymi. Jednak widzimy pierwsze jaskółki zmian: najbogatsi Polacy powoli uruchamiają własne fundusze inwestycyjne skupione na startupach. Tak zrobili już np. Sebastian Kulczyk i Krzysztof Domarecki. W 2017 roku powstał także pierwszy polski fundusz typu corporate venture capital, PGE Ventures.

Startupy w Polsce mają dziś dostęp do nieporównanie większej liczby różnorodnych instrumentów finansowych niż pięć lat temu. Coraz częściej aktywni są aniołowie biznesu – indywidualnie, ale także przez platformy crowdfundingu udziałowego. Beesfund, najstarszy tego typu podmiot ułatwiający aniołom inwestowanie w startupy i przygotowujący swoich emitentów do debiutu na GPW, do końca roku 2017 zrealizuje łącznie 20 emisji. Jest też nowa alternatywa dla debiutu giełdowego: ICO, czyli initial coin offering. W Polsce z sukcesem ICO przeprowadził startup Golem – w ciągu 29 minut zbierając 8,6 miliona dolarów i tym samym przeprowadzając trzecie największe ICO w historii blockchainowych platform.

Startupy w Polsce mają się coraz lepiej: połowa z nich bez kompleksów konkuruje na globalnym rynku. Są coraz bardziej profesjonalne i coraz czę- ściej tworzone przez doświadczonych menedżerów. Jednak już teraz odczuwają one braki kadrowe w szeregach programistów i sprzedawców. Dlatego bardzo ważne jest, aby równolegle do programów finansowania innowacyjnej przedsię- biorczości kształcić także coraz więcej wysokiej jakości specjalistów w tych dziedzinach, a w szczególności – by rozbudzać w nich ambicje współtworzenia nowych firm.

Wizja Startup Poland to silny ekosystem startupów w Polsce. Jednak budując go, nie można zapominać o rzetelnej i regularnej ocenie stanu jego rozwoju. Startup Poland jest jedyną organizacją, która rokrocznie sprawdza poziom zaawansowania startupów w Polsce, a nasze dane uwzględniane są w międzynarodowych raportach, np. European Startup Monitor.

Oddaję w Państwa ręce trzeci już raport Polskie Startupy – rezultat badania na próbie 764 podmiotów. Dowiedzą się z niego Państwo, kim są polscy startupowcy, jakie firmy tworzą, jak je finansują, jakiej wielkości inwestycje pozyskują, w jakim tempie się rozwijają i w jakim stopniu funkcjonują w globalnej gospodarce. Z danych tych pomo- żemy Państwu stworzyć obraz polskiego ekosystemu startupowego z jego zaletami i wyzwaniami, którym przyjdzie nam stawić czoło w najbliższych latach.

Badanie Polskie Startupy 2017 oraz publikacja raportu były możliwe dzięki wsparciu elitarnego grona Partnerów projektu: Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Google, PGE i PFR Ventures – w DNA każdego z Partnerów wpisane jest coś, czego startupowym przedsiębiorcom potrzeba najbardziej: kapitał, wiedza, energia i rozwój.

Zapraszam do lektury

 

 

 

 

Pełen raport do pobrania tutaj.

Ja również życzę przyjemnej lektury! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment