Why you should use equity crowdfunding in the next decade?

Introduction   Equity crowdfunding is a phenomenon that has been exceptionally dynamically developing on all continents since the 10’s of the 21st century. Equity crowdfunding platforms from around the world allow you to make investments in companies that are looking for capital for development in just a few minutes. By 2020, millions of investors from…

Dlaczego warto zainteresować się equity crowdfundingiem w latach dwudziestych XXI wieku?

Wstęp Equity crowdfunding to zjawisko, które od lat dziesiątych XXI wieku rozwija się wyjątkowo dynamicznie na wszystkich kontynentach. Platformy equity crowdfundingowe z całego świata umożliwiają dosłownie w kilka minut dokonanie inwestycji w spółki, które poszukują kapitału na rozwój. Do 2020 roku miliony inwestorów z całego świata zainwestowało miliardy dolarów w dziesiątki tysięcy firm. Co ciekawe…