The Blockchain and New Technologies Chamber of Commerce

All entities dealing with new technologies in Poland are invited to submit a membership declaration to the Blockchain and New Technologies Chamber of Commerce. The declaration does not involve any costs or the obligation to pay membership fees – only the founding members have the option to voluntarily pay membership fees. Only until July 3,…

Dołącz do pierwszej w Polsce izby gospodarczej reprezentującej nowe technologie!

Wszystkie podmioty zajmujące się nowymi technologiami w Polsce zapraszamy do złożenia deklaracji członkowskiej w Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Deklaracja nie wiąże się z żadnymi kosztami, ani obowiązkiem płacenia składek członkowskich – tylko członkowie założyciele posiadają możliwość dobrowolnego płacenia składek członkowskich. Jeszcze tylko do 3 lipca 2018 (wtorek) istnieje możliwość zostania członkiem założycielem Izby.…