Drivers KILL over 1 million people a year! – autonomous cars can save us

The future of transport lies in autonomous cars and artificial intelligence. Why are autonomous cars the future of transport? They don’t kill people! YES – DO NOT KILL! Every year, in car accidents, he dies in the world according to from 1.2 million to 1.4 million people from various sources, and another 20-50 million are…

A very interesting analysis of Uber in the context of protests and uberPOOL

In the nineteenth century, when T. Edison invented the light bulb, the manufacturers of kerosene lamps were probably not thrilled with his invention. At the beginning of the electricity age, most people believed that new technology was dangerous – they thought that there was fire in the cables and that fire in the walls would…

Kierowcy ZABIJAJĄ ponad 1 milion ludzi rocznie! – samochody autonomiczne mogą nas uratować

Przyszłości transportu to samochody autonomiczne i sztuczna inteligencja. Dlaczego samochody autonomiczne są przyszłością transportu? One nie zabijają ludzi! TAK – NIE ZABIJAJĄ! Każdego roku w wypadkach samochodowych ginie na świecie wg. różnych źródeł od 1.2 do 1.4 miliona osób, a kolejne 20 – 50 milionów jest rannych lub niepełnosprawnych (ogromne koszty leczenia tych osób). Prawie wszystkie…

Bardzo ciekawa analiza Ubera w kontekście protestów oraz uberPOOL

W XIX wieku kiedy T. Edison wymyślił żarówkę producenci lamp naftowych prawdopodobnie nie byli zachwyceni jego wynalazkiem. Na początku ery elektryczności większość ludzi było przekonanych, że nowa technologia jest niebezpieczna – myśleli, że w kablach płynie ogień i że jego obecność w ścianach będzie powodowała pożary domów. W rzeczywistości okazało się, że żarówka elektryczna pod…