Konsultacje

Najprostszą formą współpracy i często wybieraną jako pierwsza są indywidualne konsultacje, które mogą się odbyć w Warszawie lub online (video konferencja). Przykładowe tematy konsultacji:

 • Zarządanie innowacją i zmianą w organizacji
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Digital disruption i digital transformation
 • Zastosowanie technologii blockchain
 • Nowoczesne narzędzia w zarządzaniu projekami
 • Poprawa efektowności procesów
 • Sesje brainstormingu na wybrany temat
 • Business intelligence w organizacji
 • Modele sharing i collaborative economy
 • Innowacyjne strategie marketingowe
 • Strategia finansowania spółki
 • Equity Crowdfunding – Crowdfunding udziałowy
 • Strategia ICO – initial coin offering
 • Konsultacje Pitch Deck i White Paper
 • Strategia dotarcia do klientów i/lub inwestorów
 • Weryfikacja koncepcji i modelu biznesowego
 • Wykorzsytanie Nowych Technologii
 • Wskazanie partnerów do projektu
 • Strategie pozyskiwania inwestorów
 • Personal Tokens

Wystąpienie i szkolenia

Często dzielę się swoją wiedzą podczas wystąpień publicznych, keynote, webinarów, a także warsztatów czy szkoleń dla firm (w języku polskim lub angielskim). Przykładowe tematy:

 • Modele biznesowe sharing i collaborative economy
 • Potencjał i zastosowanie technologii blockchain
 • Inwestowanie w equity crowdfunding oraz ICO
 • Finansowanie innowacji i nowe modele biznesowe
 • Personal Tokens – tokeny personalne
 • Digital disruption i digital transformation
 • Uber yourself or you will be kodaked
 • Modele biznesowe collaborative economy oparte na technologii blockchain
  How disruption is being disrupted
 • Jak zostać inwestorem w startupie?
 • Crowdfunding udziałowy w praktyce na przykładzie JedenŚlad

Projekty

Współpracuję również jako partner w następujących projektach:

 • Współpraca z Corporate Venture Capital
 • Sieci Business Angels (Aniołowie Biznesu)
 • Współpraca z Venture Capital
 • Negocjacie inwestycyjne
 • Ekspansja zagraniczna i networking
 • Konferencje i wydarzenia dla inwestorów
 • Doradztwo dla urzędów i instytucji
 • Pozyskanie inwesotra do spółki
 • Raporty branżowe i naukowe
 • Studia podyplomowe
 • Strategie marketingowe i PR
 • Konferencje i wydarzenia innowacyjne
 • Konsultacje projektów rządowych
 • Doradztwo administracji publicznej
 • Prace nad regulacjami dot. nowych technologii
 • Market research – analiza rynku

Pitch Deck

Od lat zajmuję się ocenianiem prezentacji inwestorskich, przygotowywanych przez startupy. Oferuję stworzenie takiej prezentacji dla Twojego projektu – po wcześniejszych konsultacjach i w ścisłej współpracy.

Zapraszam do współpracy pod adresem e-mail: contact@zgiep.com