Moja rozprawa doktorska

W ramach dzielenia się wiedzą zapraszam do pobrania w PDF mojej rozprawy doktorskiej na temat:
Uwarunkowania rozwoju sektora gospodarki funkcjonującego według modelu ekonomii współpracy