Polish Collaborative Economy Honeycomb 3.0

The collaborative economy is moving from early youth, which began in 2009, to maturity in 2019. Over the past decade, many companies using this business model have embarked on and carried out global expansion. Some have raised billions in funding, many have sold their shares in public offerings and went public. They have turned from…

Polish Collaborative Economy Honeycomb 3.0

Collaborative economy przechodzi z fazy wczesnej młodości, której początek był w roku 2009, w okres dojrzałości w 2019. W ciągu ostatniej dekady wiele firm wykorzystujących ten model biznesowy rozpoczęło i przeprowadziło globalną ekspansję. Niektóre pozyskały miliardowe finansowanie, wiele sprzedało akcje w ofertach publicznych i weszło na giełdę. Z obiecujących startupów stały się światowymi gigantami. Dziś…