Equity Crowdfunding vs. Venture Capital vs. Business Angels in Poland

The Polish community of innovative companies is growing every year. There is a visible increase in the number of innovative companies which, from the day “0”, have plans to compete on the global market. More and more large companies and corporations set up their accelerators and CVC (Corporate Venture Capital) funds. Startups find their way…

Porównanie metod finansowania innowacji w Polsce: ECF, VC i BA.

Polska społeczność innowacyjnych spółek z roku na rok się powiększa. Widoczny jest wzrost liczby innowacyjnych firm, które od dnia „0″ mają w planach konkurencję na globalnym rynku. Co raz więcej dużych firm i korporacji zakłada swoje akceleratory oraz fundusze CVC (Corporate Venture Capital). Startupy co raz częściej trafiają do mainstreamu. W celach wizerunkowych regularnie spotyka…