Regulators must innovate so that the economy is not left behind

Collaborative economy business models know no boundaries, especially in the financial industry and its technological branch – fintech. In addition to the increasingly popular services such as crowdfunding, equity crowdfunding, social currency exchange and cryptocurrencies (Bitcoin), P2P money lending, i.e. social loans, is dynamically developing. Social lending, otherwise known as peer-to-peer lending, is developing very…

Regulator musi iść z duchem czasu, aby polska gospodarka nie została w tyle

Modele biznesowe collaborative economy nie znają granic, szczególnie w branży finansowej oraz jej technologicznej gałęzi – fintech. Obok coraz bardziej popularnych usług takich jak: crowdfunding, crowdfunding udziałowy, społecznościowa wymiana walut oraz kryptowalut (Bitcoin), dynamicznie rozwija się P2P money lending, czyli pożyczki społecznościowe. Social lending inaczej nazywany peer-to-peer lending rozwija się bardzo dynamicznie w krajach w…