How DJI, Coinfirm and Uber are exploiting the regulatory loophole?

The pace of new technological discoveries is growing every year. It’s getting harder and harder to keep up with the latest technology trends. They appear new, some of them interpenetrate, creating innovative market segments. Artificial intelligence, blockchain, drones, electric vehicles, collaborative economy platforms, virtual reality, autonomous cars, bioengineering, gene editing, fintech, martech, regtech, medtech, insurtech…

Jak DJI, Coinfirm i Uber wykorzystują lukę regulacyjną?

Z roku na rok tempo nowych odkryć technologicznych rośnie. Coraz trudniej jest nadążyć i być na bieżąco z najnowszymi trendami w technologiach. Postają nowe, niektóre przenikają się, tworząc innowacyjne segmenty rynku. Sztuczna inteligencja, blockchain, drony, pojazdy elektryczne, platformy collaborative economy, wirtualna rzeczywistość, autonomiczne auta, bioinżynieria, edycja genów, fintech, martech, regtech, medtech, insurtech – przeciętny człowiek…