Sharing Economy or Collaborative Economy?

Currently, over 9,000 companies around the world operate in the collaborative economy model. According to global estimates of PwC, these companies will achieve an over 22-fold increase in revenues from USD 15 billion in 2014 to USD 335 billion in 2025. Hence, more and more people and institutions, including governmental ones, at the national and…

Współpracy czy współdzielenia – jaka naprawdę jest ta nowa ekonomia?

Obecnie w modelu ekonomii współpracy (z ang. collaborative economy) działa już ponad 9000 firm na całym świecie. Według globalnych estymacji PwC firmy te osiągną ponad 22-krotny wzrost przychodów z 15 miliardów USD w 2014 roku do 335 miliardów USD w roku 2025. Stąd zjawiskiem ekonomii współpracy interesuje się coraz większa liczba osób oraz instytucji w…