Działalność w internecie, jako twórcy treści, jak i czytelnika, podlega przepisom prawnym. Jednym z rozporządzeń jest RODO dające wskazówki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej wyjaśniam, jak wygląda to na stronie internetowej zgiep.com Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Treść polityki prywatności i cookies jest zgodna z wymogami regulacji o ochronie danych osobowych obowiązującej od dnia 25.05.2018 r.

Administrator danych osobowych

 • Lukas S. Zgiep to ja, a właściwie Łukasz Sebastian Zgiep,
 • Mieszkam w Warszawie,
 • Skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem e-maila: lukas@zgiep.com
 • Działalność zawodową prowadzę w oparciu o umowy z Klientami, dlatego na dzień dzisiejszy nie znajdziesz tu adresu pocztowego.

Dane osobowe

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Newsletter zgiep.com 

Możesz zostać subskrybentem wykorzystując okna do zapisu, które znajdują się na stronie zgiep.com
Zebranymi danymi zarządzam, dzięki systemom www.mailmunch.co – polityka prywatności oraz MailChimp.com – polityka prywatności
 • Twoje dane osobowe podane podczas zapisu zbieram w celu wysyłki newslettera, czyli informacji o blogowaniu, w tym moich wpisów oraz informacji o mojej działalności. Niezbędne jest mi imię i nazwisko, bym wiedział, jak się do Ciebie zwracać oraz adres e-mail, by umożliwić Ci odbiór wiadomości. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale bez tych dwóch informacji nie uda mi się wysłać do Ciebie e-maila.
 • W stopce każdej informacji e-mail udostępniam Ci link umożliwiający wypisanie się z subskrypcji. Wypis jest równoznaczny z usunięciem Twoich danych z bazy.

Powierzenie danych

W związku z powyższymi informacjami informuję, że powierzam Twoje dane:
 • AZ.pl Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,
 • SixMix LLC, Apt 1112, 7401 Westlake Ter, Bethesda, MD. 20817, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newsletter.

Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, m.in. formularz zapisu na newsletter.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 • kod śledzenia Facebook – w celu zarządzania komentarzami oraz statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,
 • kod śledzenia Twitter – w celu statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,
 • kod śledzenia Linkedin – w celu statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem
Podane informacje zostały opracowane na podstawie wytycznych od Wojtka Wawrzaka prakreacja.pl, Ilony Przetacznik managerkaumow.pl oraz Leny Murawskiej lenamurawska.pl

Komentarze